Odbory

Odbory MOb Slezská Ostrava

Odbor technické správy

Vedoucí odboru: Ing. Miroslav Bilanič   Tel. 599 410 071

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Vedoucí odboru: Bc. Tomasz Samiec    Tel. 599 410 047

Odbor majetkový

Vedoucí odboru: Ing. Pavel Slabý   Tel. 599 410 041

Odbor dopravy a životního prostředí

Vedoucí odboru: Ing. Ilona Borošová   Tel. 599 410 050

Útvar interního auditu

Vedoucí útvaru: Ing. Jiřina Halamčáková    Tel. 599 410 072

Odbor sociálních věcí

Vedoucí odboru: Mgr. Zdeněk Matýsek   Tel. 599 410 026

Odbor vnitřních věcí

Vedoucí odboru: JUDr. Pavlína Švubová    Tel. 599 410 082

Odbor financí a rozpočtu

Vedoucí odboru: Ing. Jiřina Gáliková   Tel. 599 410 060

Odbor školství a kultury

Vedoucí odboru: Mgr. Petra Neuwirthová   Tel. 599 410 075

Odbor investic a strategického rozvoje

Vedoucí odboru: Ing. Ondřej  Klučka   Tel. 599 410 076

Odbor právní

Vedoucí odboru: JUDr. Jana Pastrňáková    Tel. 599 410 072

Odbor kancelář starosty

Vedoucí útvaru:

Odbor hospodářské správy

Vedoucí odboru: Bc. Gabriela Lasevičová    Tel. 599 410 018