Volby do Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava a Zastupitelstva města Ostravy

2018

Kontaktní osoby ÚMOb Slezská Ostrava

organizační zajištění


vedoucí odboru vnitřních věcí

599410082 2A / Slezská Ostrava, Těšinská 35

vedoucí oddělení civilněsprávních činností
599410446 6 / Slezská Ostrava, Těšínská 35

voličské průkazy, seznamy voličů


referent agendy ohlašovny a matriky
599410078 3 / Slezská Ostrava, Těšínská 35


UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE !!!

Vážení občané,
v rámci distribuce hlasovacích lístků bylo zjištěno mechanické poškození (proděravění v části se jmény kandidátů nebo porušení celistvosti) některých hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva města Ostravy (hlasovací lístek je označen barevným pruhem po levé straně). V případě, že volič na hlasovacím lístku, který mu byl dodán, zjistí poškození, může si tento hlasovací lístek vyměnit u Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava nebo si může vyžádat nový hlasovací lístek ve volební místnosti ve dnech voleb.

Úřední deska