Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Vážení spoluobčané,
vzhledem k množícím se dotazům k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, resp. k vymezenému území v městském obvodu Slezská Ostrava, kde je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje na veřejném prostranství, Vám předkládáme mapu městského obvodu Slezská Ostrava s takto vymezeným územím.

Odbor vnitřních věcí

 Bez názvumapa.jpg