Jak "fajny" je náš obvod pro rodiny?

12/10 2020

K posílení dialogu mezi městem a rodinami, který je jednou z priorit Koncepce rodinné politiky města Ostravy na období 2019-2022, poslouží aktuálně probíhající dotazníkový průzkum. Připravilo ho město ve spolupráci s Ostravskou univerzitou. 

Jak "fajny" je náš obvod pro rodiny?

Do konce listopadu bude zjišťovat, jaké jsou potřeby ostravských rodin, jak jsou obyvatelé v Ostravě spokojení s různými aspekty života. Dotazníkové šetření bylo navrženo tak, aby umožňovalo nejenom zhodnocení aktuálního stavu, ale také identifikaci potřeb rodin žijících na území města a pomohlo tak ke smysluplnému nasměrování přijatých opatření. Rodinná politika představuje jeden z prvků, kterými lze ovlivnit snižování počtu obyvatel ve městě.

Dotazník je k dispozici na webu Fajne rodiny https://fajnarodina.cz/dotaznikovy-pruzkum/ a následně bude zveřejněn i na webech jednotlivých městských obvodů. Díky identifikaci bydliště respondenta poslouží získané výstupy i městským obvodům, které na ně budou moct adresněji zareagovat.

Rodinná politika města cílí primárně na běžné rodiny, které zdánlivě nic nepotřebují. Přesto staví společnost, formují novou generaci, tvoří zázemí a zaslouží si pozornost, respekt a ocenění. Kromě podpory komunitního a rodinného života, dotační podpory prorodinných aktivit a posílení komunikace směrem k rodinám má Fajna rodina také vizi napomáhat a prohlubovat mezigenerační soužití, podporovat ekologické aktivity ve prospěch rodin nebo přispět k harmonizaci a sladění pracovního a rodinného života.

Informace o aktuálních projektech jsou zveřejněny na www.fajnarodina.cz. Na facebookovém profilu @fajnarodina jsou po celý rok sdíleny užitečné informace, aktuality, akce a tipy na výlety pro rodiny.