Místní agenda 21

Zapojili jsme se do Místní Agendy 21

V roce 1992 byl v Riu de Janeiro na summitu OSN přijat plán s názvem Agenda 21, který nadefinoval kroky k tzv. udržitelnému rozvoji. V České republice byl tento program převzat pod názvem Místní Agenda 21, do které se nyní zapojuje i náš městský obvod.

„Připojení se k MA21 je veřejnou deklarací snahy o otevřenější radnici, transparentnost a směřování k udržitelnému rozvoji. O naplňování těchto idejí chceme usilovat. Zejména možnost občanů zapojit se do dění v obvodu prošla během tohoto roku výraznou proměnou.  Byl zaveden facebook pro efektivnější komunikaci, videopřenosy z jednání zastupitelstva, ale i pravidelná veřejná setkání vedení obvodu s občany v různých částech Slezské Ostravy, kde mohou občané diskutovat osobně nejen s politiky, ale i mezi sebou," uvedl starosta Richard Vereš.

Oficiální připojení se k MA21, určení odpovědného koordinátora, politika a zřízení komise dá městskému obvodu možnost lépe koordinovat tyto aktivity a zajistit pokrytí všech důležitých témat, ať už se jedná o komunitní a kulturní akce v obvodu (jako např. nedávno proběhlé Heřmanické dožínky), informační platformy (např. plánované doplnění webových stránek obvodu), participace občanů (podzimní setkání s  vedením obvodu) či strategické plánování a investice. Zejména v posledních dvou tématech chce městský obvod využít metodické podpory MA21 a více je otevřít názorům a vlivu obyvatel. V plánu je revize stávajících plánovacích materiálů a pasportů, větší zapojení občanů do jejich nové podoby i využití připomínek a komentářů veřejnosti již ve fázi přípravy architektonických a urbanistických studií.

 Dotazník

Městský obvod Slezská Ostrava se v loňském roce zapojil do projektu Místní Agenda 21, v rámci kterého budeme postupně provádět dotazníková šetření tak, abychom zapojili do rozhodování o vývoji obvodu co největší podíl našich občanů. Tyto dotazníky zde budeme postupně zveřejňovat. Podněty z dotazníků pomohou nejen vedení obvodu, ale i architektům, kteří na základě výsledků šetření budou moci do svých projektů tyto požadavky zahrnout.