Nejčastěji hledáte
Aktuality
Jak bude v budoucnu vypadat Sad Maxima Gorkého a kde postavíme dětské hřiště v Kunčicích
25 11 2020

Jak bude v budoucnu vypadat Sad Maxima Gorkého a kde postavíme dětské hřiště v Kunčicích

Městský obvod Slezská Ostrava plánuje úpravy Sadu Maxima Gorkého v Kunčičkách a výstavbu dětského hřiště v Kunčicích. O budoucí podobě těchto míst mohou rozhodnout samotní občané prostřednictvím interaktivního dotazníku.

DIAMO testuje na ostravské haldě Heřmanice
25 11 2020

DIAMO testuje na ostravské haldě Heřmanice

Na největším ostravském odvalu probíhá ověřování speciální metody, která má zajistit bezpečné odtěžování prohořívající hlušiny a tím zbavit haldu největšího problému. Během pilotní injektážní zkoušky na odvalu Heřmanice bylo vytvořeno kontrolní pole se 180 vrty naplněnými injektážní směsí. Státní podnik DIAMO je bude v dalších měsících monitorovat a po vyhodnocení použije nejúčinnější technologii k celkové sanaci termicky aktivní části odvalu.

Umístění kontejnerů v Koblově
24 11 2020

Umístění kontejnerů v Koblově

Z bezpečnostních a hygienických důvodů dojde v Koblově během prosince k přesunutí kontejnerů na tříděný odpad od obchodu na Antošovické ulici do areálu bývalé šachty Koblov.

VÍCE AKTUALIT >>