Informace o novém pověřenci

31/12 2018

Vážení občané,

pro období od 1.1.2019 do 31.12.2021 bude na základě řízení o veřejné zakázce činnost pověřence vykonávat...

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pro úplnost uvádíme, že smlouva na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů byla uzavřena s advokátní kanceláří KLIMUS & PARTNERS s.r.o., se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, tel. kontakt: +420 602 705 686, e-mail: roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52.