INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ PROHLÁŠENÍ O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

23/11 2018

Pro nové volební období 2018 – 2022 jsou oprávněni přijímat projev vůle snoubenců vstoupit do manželství:

pan Richard Vereš – starosta
pan Ing. Roman Goryczka – místostarosta
paní Ing. Ivona Vaňková – místostarostka
paní Dagmar Macháčková – místostarostka
pan Vladimír Lyčka – místostarosta
paní MUDr. Hana Heráková – místostarostka

 

a tito další členové zastupitelstva:               

paní Ing. Justina Kamená
pan Mgr. Radim Babinec
pan Marek Juráš
pan Mgr. Jiří Stoch
paní Ivana Šmidáková
pan Ing. Martin Vidura
paní Jarmila Pavlaková
pan Bc. Martin Karp