Informace pro naše seniory

18/3 2020

Městský obvod reaguje na vydávaná opatření týkající se ochrany obyvatel kvůli šíření onemocnění COVID-19 a co nejvíce se snaží pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují.

Informace pro naše seniory

Vážení senioři,

 

v těchto dnech trápí naši zemi nákaza koronaviru Covid-19. Vláda České republiky proto rozhodla o vyhlášení nouzového stavu do 11. 4. 2020 a zároveň o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou zajištění základních potřeb, které jsou vyjmenovány v příslušném usnesení vlády.

Vláda České republiky svým usnesením č. 240 ze dne 16. 3. 2020 doporučila osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu ze svých obydlí s výjimkou návštěv zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Zároveň nařídila starostům obcí, aby pomohli osobám starším 70 let při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

V této souvislosti je městský obvod Slezská Ostrava připraven poskytnout seniorům nezbytnou pomoc k obstarání základních potravin a léků. Tyto nákupy budou pro občany našeho městského obvodu zajištovat sociální pracovníci našeho úřadu ve spolupráci s jednotkami sboru dobrovolných hasičů. V případě, že máte o tuto pomoc zájem, obraťte se prosím na pana Mgr. Zdeňka Matýska, vedoucího odboru sociálních věcí, tel. +420 724 676 254, nebo Mgr. Darinu Kolkovou, vedoucí oddělení sociálních služeb, tel. +420 602 369 430 (na tato čísla se lze obracet každý pracovní den od 7:00 do 15:00). Po zjištění informací o Vašich konkrétních požadavcích bude dohodnut termín realizace případného nákupu.

Zároveň žádáme všechny seniory mající rodinné příslušníky, kteří jim mohou nákup obstarat, aby takto učinili a službu poskytovanou městským obvodem zbytečně neblokovali a zajistili její poskytnutí zejména osamoceným či imobilním seniorům, kteří nemají možnost obstarat nákup jinak.

V době nouzového stavu je omezena také činnost SENIOR TAXI. Vzhledem k doporučení vlády je možno senior taxi využívat jen k dopravě související se zajištěním neodkladné zdravotní péče (chirurgické zákroky, onkologická léčba, neodkladné návštěvy po konzultaci s lékařem apod.). Vozidlo SENIOR TAXI bude v tomto období po každé jízdě dezinfikováno a řidič bude vybaven ochranou rouškou. Prosíme i uživatele této služby, aby pokud možno měli zakrytá ústa rouškou, šátkem či šálou. Jestliže chcete služby SENIOR TAXI využít, obraťte se prosím na pana Mgr. Zdeňka Matýska, vedoucího odboru sociálních věcí, tel. +420 724 676 254. Mimořádně mohou v době nouzového stavu využít SENIOR TAXI také senioři, kteří nemají vyřízen průkaz SENIOR TAXI.

Městský obvod Slezská Ostrava spouští navíc speciální krizovou komunikaci prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas, kdy můžete dostávat aktuální informace přímo do Vašich mobilních telefonů formou SMS zpráv. Služba je pro občany zdarma a k jejímu odběru se stačí přihlásit na telefonních číslech +420 599 410 436 nebo +420 599 410 438 (v pracovních dnech od 8:00 do 11:30). Registrovat se lze i prostřednictvím webu www.slezska.cz

Věřím, že zvolená ochranná opatření mají smysl a jejich dodržování přispěje k ochranně veřejného zdraví. Prosím tedy o jejich dodržování. Důvěřuji tomu, že tuto tíživou situaci společně překonáme, a to bez újmy na zdraví kohokoli z nás.               

 

  

Richard Vereš

starosta