Slezská Ostrava bude hospodařit s 380 milióny korun

28/12 2020

Zastupitelé městského obvodu Slezská Ostrava schválili 17. prosince rozpočet obvodu pro rok 2021 „Hospodařit budeme s částkou v celkovém objemu zhruba 380 mil. Kč. Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši přibližně 330 mil. Kč a financování z vlastních zdrojů bude ve výši necelých 50 mil. Kč, které představují zapojení úspor z minulých let a prostředky vázané na již běžící akce,“ uvedl místostarosta Roman Goryczka.

Slezská Ostrava bude hospodařit s 380 milióny korun

Celkové příjmy (330 mil. Kč) roku 2021 jsou o necelých 10 mil Kč vyšší, než v roce 2020. Výše daňových příjmů je rozpočtována ve výši 55,7 mil. Kč, které tvoří poplatky za uložení odpadu, poplatky ze psů, poplatky za užívání veřejného prostranství, správní poplatky a nejvyšší část tvoří daň z nemovitých věcí. „Nedaňové příjmy jsou v celkové výši 79,6 mil. Kč. Tvořeny jsou především příjmy z poskytování služeb a příjmy z pronájmu nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu. Výše kapitálových příjmů je plánována na 6,5 mil. Kč. Transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu statutárního města Ostravy přesáhnou 188 mil. Kč,“ dodal místostarosta.

 

Celkový objem výdajů na rok 2021 je zpracován v závislosti na reálné tvorbě zdrojů v celkovém objemu 380 mil. Kč. Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zajištěný nejnutnější provoz úřadu a byly pokryty základní požadavky jednotlivých odborů. „Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 84,3 mil. Kč. V porovnání s rozpočtem roku 2020 jsou výdaje rovněž vyšší o necelých 10 mil. Kč,“ doplnil starosta Richard Vereš.

 

Dokončení již zahájených staveb

 

Z investičních akcí městský obvod mimo jiné plánuje dokončení výstavby Domova pro seniory v Antošovicích. Stavba byla zahájena v srpnu 2020 a dokončena by měla být na podzim roku 2021. Celkové náklady budou činit 73 mil. Kč. „Z bývalé mateřské školy, která již nebyla využívána, vznikne nástavbou a přístavbou stavba domova zajišťující 32 míst pro občany ve věku nad 65 let v nových jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Kromě lůžkové části bude v budově zřízena také společenská místnost, jídelna, ordinace pro lékaře, sesterny, kanceláře pro sociální pracovníky, sociální zařízení pro návštěvníky a společné posezení na chodbách,“ doplnil starosta Richard Vereš. Za domovem vznikne zahrada s odpočinkovou zónou, fontánou a jezírkem, tyto prostory budou přístupné i z bezbariérové terasy domova.

 

V polovině října 2020 byla zahájena I. etapa regenerace sídliště Kamenec. První etapa, která se týká prostoru mezi ulicí Bohumínskou a řekou Ostravicí, bude dokončena na jaře 2021. Náklady na 1. etapu budou činit 16,4 mil. Kč. Opraveny budou chodníky, dodán nový městský mobiliář a vysazena zeleň.

 

V září 2020 byla zahájena rekonstrukce osmi bytových domů na ulici Chrustova. Práce budou dokončeny v polovině roku 2021. Náklady budou činit 20 mil. Kč. Domy získají zateplené fasády, nové střechy, hydroizolaci, vstupní dveře a rekonstruovány budou i vnitřní prostory včetně rozvodů a vytápění. 

 

 

Regenerace bytových domů

 

V rozpočtu obvodu jsou vyhrazeny finanční prostředky na regeneraci bytového fondu Mírová osada – II. etapa, která se týká sedmi bytových domů na ulici Sionkova, ve kterých je celkem 28 bytů. „Celkovou rekonstrukcí se zvýší kvalita bydlení a dojde ke snížení energetických nákladů na bydlení. V rámci regenerace bude provedeno celkové zateplení, dojde k výměně střešní krytiny, zateplení stropu sklepů a podlahy půdy. V každé bytové jednotce bude nově instalováno etážové vytápění a zdrojem tepla bude závěsný kondenzační kombinovaný kotel na plyn,“ informuje starosta Richard Vereš. Náklady na tuto akci budou činit 26,8 mil. Kč. Obdobnou regenerací projde na Mírové osadě 15 domů na ulici 8. března. Náklady budou činit 58 mil. Kč. Připravují se rovněž regenerace bytových domů na ulicích Koněvova a Zapletalova. Finanční krytí těchto regenerací očekává městský obvod z dotací.

 

Příspěvkové organizace

 

V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace, tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2020 je i v letošním roce pro každou příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel, který organizace nesmí překročit. Neinvestiční příspěvek pro ZŠ tvoří 12,1 mil. Kč a pro MŠ 6,1 mil. Kč. Na účelové dotace a dary poskytneme částku ve výši 5,3 mil. Kč.

 

Péče o vzhled obce

 

Na péči o vzhled obce, veřejnou zeleň a chráněné části přírody je vyčleněny desítky milionů korun, stejně tak na bytové a nebytové hospodářství a také na opravy a údržbu vozovek a chodníků.

 

Starosta upozorňuje, že schválený rozpočet není konečný. „V průběhu roku očekáváme další příjmy. Zejména se jedná o přijetí úvěru ve výši 200 mil. Kč za účelem oprav, modernizace a výstavby bytového fondu a financování dalších investičních akcí. Rozpočet se také navýší o 41,5 mil. Kč o dotace Ministerstva práce a sociálních věcí.“