TANČÍCÍ MOSTY

17/5 2021

Soubor baletu a soubor operety/muzikálu Národního divadla moravskoslezského připravily tanečně-hudební happening, který se uskuteční na nábřeží řeky Ostravice v centru Ostravy, a to jak na moravské, tak i slezské straně. 

TANČÍCÍ MOSTY

Tanečně-hudební happening na mostech a lávkách přes řeku Ostravici

4. a 5. 6. 2021 od 16 hod.

Soubor baletu a soubor operety/muzikálu Národního divadla moravskoslezského připravily tanečně-hudební happening, který se uskuteční na nábřeží řeky Ostravice v centru Ostravy, a to jak na moravské, tak i slezské straně. Tančit se bude především na mostech a lávkách, ale také na zatravněných prostranstvích podél řeky. Jednotlivé mosty a lávky mají svou historii, svůj příběh, který chceme zvýraznit tancem a hudbou. Divákům tak přiblížíme krátkými vystoupeními symboliku těchto magických míst.

Začátek: HRADNÍ LÁVKA → BÝVALÁ STŘELNIČNÍ LÁVKA → MOST MILOŠE SÝKORY → LÁVKA U HAVLÍČKOVA NÁBŘEŽÍ → LÁVKA ZA NOVOU RADNICÍ → PONTONY POD LÁVKOU ZA NOVOU RADNICÍ → NÁBŘEŽÍ POD MOSTEM PIONÝRŮ → NÁBŘEŽÍ POD MOSTEM MILOŠE SÝKORY

V případě nepříznivého počasí možnost náhradního termínu akce. Sledujte náš web, FB a IG.

VSTUP VOLNÝ

www.ndm.cz

https://www.ndm.cz/cz/balet/predstaveni/6031-tancici-mosty/2021-06-04/69235/

Zastávky:

  1. Hradní lávka byla otevřena v květnu roku 2004 jako lávka Unie – symbol spojení mezi Slezskem a Moravou. Tady se kdysi protínaly významné cesty mezi oběma stranami. Symbol spojitosti, propojení a křížení cest je hlavní inspirací tanečního pohybu. Tanečníky budou doprovázet harmonikáři.
  2. Bývalá Střelniční lávka (dnes pilíře se schodištěm) spojovala v těchto místech Moravskou Ostravu s již neexistující Starou střelnicí a hostincem na Slezské; později zde bylo vybudováno hřiště SK Slezská Ostrava, předchůdce FC Baníku. Střelniční lávka měla pohnutou historii, jejíž kontrasty vyjádří na obou stranách řeky hudební dialog hoboje a tenorsaxofonu a taneční dialog bíle a černě oděných tanečníků evokujících labutě – vč. bílé labutě na vedlejším „pontonu“.
  3. Most Miloše Sýkory se nachází v místech, kde býval most už v dávných dobách. V 19. století zde stával Říšský most, který se tragicky zřítil při pochodu jezdeckého pluku. Následně byl postaven nový most tak, jak ho známe dodnes. Koncem dubna 1945 při osvobozování Ostravy ho zachránil Miloš Sýkora přestřižením drátů nálože. Sám při tom zahynul. Tanečníci se inspirovali historií, tvarem mostu a sochou Miloše Sýkory. Pietně v lehkém náznaku připomínají odkaz boje za svobodu. Tanečníky a hudebníky uvidíme na mostě, přilehlých visutých terasách a také u památníku Miloše Sýkory. Zazní nejen dechová hudba připomínající dávné doby, ale i elektrické kytary.
  4. Lávka spojující náměstí Jurije Gagarina a Havlíčkovo nábřeží je novodobá stavba, která propojuje významná místa Moravské a Slezské Ostravy. Choreografie pracující se symbolikou vody a vzduchu se bude promítat v tanečních kreacích vznášejících se tvarů, vzdušných víl a symbolů ze světa vodní říše volně souvisejících s charitativním projektem Křídlení.
  5. Lávka za Novou radnicí se stává v tanci symbolem covidové izolace a osamocení. Za doprovodu violoncella představí čtyři tanečníci vlastní taneční projev v omezeném, ohraničeném prostoru. Jejich následný vzdor vůči omezením a přilnutí ke spirituálnímu propojení je symbolem naděje, porozumění a komunikace.
  6. Pontony na obou březích Ostravice (před jezem za Novou radnicí) se promění v baletní hostinu plnou pohybu a tance. Taneční happening je kombinací klasických baletních duetů a tanečních motivů spojených s jídlem a radostí, které navodí pozitivní náladu na zpáteční cestu.
  7. Nábřeží pod mostem Pionýrů. Most v listopadu 1976 explodoval v důsledku úniku plynu. Tragédie měla spoustu obětí, ale o této události se tehdy nesmělo veřejně hovořit. Choreografie na obou březích evokující zmíněnou tragédii postupně přechází v poklidnou meditaci, při níž se pohybové sekvence jednotlivých tanečníků prolínají.
  8. Nábřeží pod mostem Miloše Sýkory. Dva tanečníci předvedou svou tanečně-hudební performanci, která symbolizuje zapletení do restrikční sítě, jež je zdůrazněna elektrizujícím kytarovým doprovodem. Ostatní tanečníci souboru postupně přicházejí, improvizují na téma spojení, komunikace a přírodních živlů, které jim slouží jako inspirace na strastiplné cestě.