Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav na celém území ČR

12/3 2020

Kvůli mimořádným opatřením k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 se Městský obvod Slezská Ostrava připojil k opatřením, o kterých postupně rozhoduje Vláda ČR, bezpečnostní rada státu a další kompetentní instituce.

Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav na celém území ČR

S platností od 11. března až do odvolání došlo k uzavření základních škol (ZŠ Bohumínská, ZŠ Pěší, ZŠ Škrobálkova a ZŠ Chrustova) a k zákazu návštěv v zařízení odlehčovací pobytové služby v DPS Hladnovská 119, Ostrava - Muglinov. V současné době je stále zachována možnost návštěv z domech s pečovatelskou službou a komunitním domě pro seniory.

Z důvodu nezájmu rodičů je omezen provoz na MŠ Na Liščině. V případě úbytku dětí bude omezen provoz i na jiných pracovištích MŠ dle potřeby ředitele školy. Apelujeme na rodiče dětí, které mají možnost hlídání nebo jsou doma na mateřských či s druhým dítětem, aby si děti ponechali doma.

Zákaz pořádání akcí s účastí nad 100 osob z 10. března byl od 12. března zpřísněn na maximálně 30 osob. Z tohoto důvodu jsme zrušili pořádání veřejných setkání, která pořádáme v jednotlivých částech obvodu. Setkání se tak uskuteční nejdříve na podzim. Zrušeny jsou také koncerty v obřadní síni radnice, výstavy ve Slezskoostravské galerii, akce pro seniory, akce kulturní, sportovní a společenské. Svatební obřady na Slezskoostravské radnici budou nadále zajišťovány, nicméně s maximální účastí 25 svatebčanů.

 

Více informací k vyhlášenému nouzovému stavu naleznete na stránkách Vlády ČR na www.vlada.cz