Zahajujeme výdej parkovacích karet. Rezidenti mohou žádat online.

4/12 2020

Městský obvod zřizuje od 1. ledna parkovací zóny na sídlišti Kamenec a v lokalitě Františkov. Parkovací karty začneme vydávat v pondělí 7. prosince. O rezidentní parkovací karty lze již nyní žádat online. Abonentní karty lze vyřídit pouze osobně.

Zahajujeme výdej parkovacích karet. Rezidenti mohou žádat online.

Městský obvod Slezská Ostrava dlouhodobě trápí problematika parkování v lokalitách, které jsou v blízkosti centra Ostravy. „Na Slezské dosud neplatila žádné zásadnější regulace parkování, proto jsme nechali zpracovat podklady, které zřídí od začátku příštího roku ve dvou lokalitách rezidentní parkování. Vyhrazena budou stání pro rezidenty na sídlišti Kamenec a v lokalitě Františkov, a to ve všední dny od 7 do 19 hodin. Zachována však zde zůstane i podstatná část nezpoplatněného parkování pro veřejnost, časově omezená stání nebo stání za úhradu v parkovacím automatu,“ uvedl starosta Richard Vereš.

 

O parkovací kartu je možné žádat osobně v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava, konkrétně na odboru dopravy a životního prostředí v budově na náměstí Jurije Gagarina 4. O parkovací kartu „R“ je možné zažádat rovněž online, a to na webových stránkách www.slezska.cz v sekci Občan – Parkovací karty prostřednictvím online formuláře. Více informací naleznete ZDE

Po odeslání formuláře bude občan vyzván k online úhradě poplatku za parkovací kartu a o stavu žádosti bude informován prostřednictvím e-mailu. Parkovací karty budou následně připraveny k vyzvednutí na recepci úřadu. Při vyzvednutí karty bude nutné doložit průkaz totožnosti, technický průkaz vozidla nebo jiné dokumenty (ve specifických případech např. leasingovou nebo úvěrovou smlouva, doklad od zaměstnavatele atd.).

 

První lokalitou, ve které od příštího roku zavedeme rezidentní parkování je sídliště Kamenec. „Sídliště Kamenec dlouhodobě trápí nedostatek parkovacích míst, kdy ta současná zabírají zaměstnanci firem a úřadů z centra Ostravy. Proto se většina míst stane rezidentními a obyvatelé Kamence tak konečně budou moci komfortně parkovat,“ doplňuje místostarostka Ivona Vaňková, která zřízení rezidentního parkování na Kamenci již před několika lety iniciovala. Do systému rezidentního parkování bude zařazena i větší část nového parkoviště pod estakádou Bazaly, kde letos vzniklo 95 nových parkovacích míst.

 

Nová parkovací zóna vznikne také v lokalitě Františkova. „V oblasti Františkova je dnes problém ve všední den zaparkovat. Ve večerních hodinách nebo o víkendu přitom tento problém mizí. Cílem rezidentního parkování je umožnit obyvatelům Františkova zaparkovat v kteroukoli denní hodinu,“ říká místostarostka Hana Heráková, která má v gesci oblast dopravy.

 

Oproti sídlišti Kamenec nebude v lokalitě Františkov parkování vymezeno jednotlivými parkovišti. V celé zóně, která bude na příjezdech označena dopravními značkami, bude zakázáno parkování mimo vyznačená parkovací místa. Tato zóna se týká ulic U Staré elektrárny, Zámostní, Jeronýmova, Sazečská, Vilová, Na Františkově a části ul. Keltičkova (od Slezskoostravské radnice po křížení s ul. Na Baranovci) a také náměstí Jurije Gagarina.

Roční poplatek za kartu „R“, určenou pro rezidenty, bude činit 360 korun za první vozidlo, 3996 korun za druhé vozidlo a 12 000 korun pro každé další vozidlo stejného žadatele. Zažádat o ni může fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti, s příslušným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována (vlastnictví, leasing, úvěr, vozidlo svěřené k osobním účelům od zaměstnavatele apod.).

Kartu „A“ určenou pro abonenty si mohou pořídit pro své vozidlo fyzické osoby, které jsou ve vymezených oblastech vlastníky nemovitosti, a dále podnikající fyzické či právnické osoby provozující vozidlo za účelem podnikání, které mají ve vymezené oblasti sídlo nebo provozovnu. Roční poplatek za vydání abonentní karty bude činit 720 korun za první vozidlo vlastníka nemovitosti, který v oblasti nemá trvalý pobyt, 6 000 korun za první vozidlo podnikající osoby. Pro obě skupiny abonentů pak platí, že cena za parkovací kartu pro každé další vozidlo činí 12 000 korun.

 

 Více informací naleznete ZDE