Změna obecně závazné vyhlášky č. 11/2000

12/12 2013

V souvislosti se změnou obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, dochází v rámci výkonu přenesené působnosti od 1. 1. 2014 k podstatné změně v oblasti agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Změna obecně závazné vyhlášky č. 11/2000

V souvislosti s touto změnou statutu bude městský obvod Slezská Ostrava vykonávat přenesenou působnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro městský obvod Michálkovice. Občané městského obvodu Michálkovice se mohou tedy od 1. 1. 2014 obracet na zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany dětí ÚMOb Slezská Ostrava.