Komise pro občanské obřady a slavnosti

Složení komise:

předsedkyně

       

Mgr. Alžběta Pavlisková

členové

Jarmila Pavlaková
Marta Glembová
Eva Horáková
Jana Stochová
Ing. Justina Kamená
Ivo Vlček
Bc. Radomír Mandok
Bc. Daniela Klímová

Náplň činnosti komise:

 1. zajišťování svatebních obřadů v obřadní síni i mimo obřadní síň,
 2. zajišťování vítání nových občánků,
 3. pořádání setkání jubilantů, kteří se v daném roce dožívají 80 a 85 let, s pohoštěním,

  Organizačně technické a administrativní zajištění:

  Tajemnice komise:

  • Bc. Martina Božková, referent agendy matriky odboru vnitřních věcí

  Termíny zasedání komise pro rok 2020:

  • Čtvrtek 20.02.2020, 15 hod. radnice, místnost rady
  • Čtvrtek 23.04.2020, 17 hod. v KD Muglinov po akci "Setkání jubilantů" - ZRUŠENO
  • Čtvrtek 22.10.2020, 17 hod. v KD Muglinov po akci "Setkání jubilantů"
  • Čtvrtek 03.12.2020, 15 hod. radnice, salonek