Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů.

 2. Základní informace k životní situaci

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012 stanoví povinnost chovatelů psů na území statutárního města Ostravy nechat označit psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se do evidence chovatelů psů. Do evidence chovatelů je třeba nahlásit ukončení chovu psa, příp. změny a to do 30 dnů ode dne, kdy byl chov psa ukončen nebo kdy změny nastaly.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Chovatel psa, tj. každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně, přemísťuje psa, nebo obchoduje se psy, provozuje útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro psy, provádí pokusy na psech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení. Chovatel je považován za držitele dle vyhlášky o poplatcích ze psů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pro splnění povinnosti stanovené vyhláškou je třeba nechat psa označit čipem a přihlásit se do evidence chovatelů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nechte označit psa čipem a přihlaste se do evidence chovatelů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na příslušném úřadu městského obvodu dle místa trvalého pobytu chovatele nebo kde se chovatel se psem zdržuje.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na příslušném městském obvodu.

  Kontaktní centrum: tel. 844 121 314 nebo 599 499 311

  Informace podá:

  Ing. David Bořuta
  referent agendy životního prostředí
  599410431 422 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Příslušný úřad městského obvodu provede zápis do evidence bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Formuláře lze zasílat na e-mailovou adresu posta@slezska.cz, dboruta@slezska.cz

  K žádosti je nutné připojit naskenované potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu. Takto zaslané formuláře není nutné podepsat elektronickým podpisem.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů.

  Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Porušení povinnosti lze postihovat jako přestupek nebo správní delikt.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Nejsou.

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Nejsou.

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  27.02.2020

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace