Další změny v organizaci linek MHD během rekonstrukce ulice Bohumínská

18/7 2022

Od pondělí 18. července 2022 do neděle 31. července 2022, z důvodu další etapy rekonstrukce ul. Bohumínské (v křižovatkách s ul. Těšínskou a 28. října), dojde ke změně organizace dopravy linek č. 22, 71, 101, 105, 106, 107, 108, 111, 112 a 113, které budou vedeny po odklonových trasách. Linky č. 38 a 101 budou mít zkrácenou trasu a nebudou obsluhovat část zastávek.

Další změny v organizaci linek MHD během rekonstrukce ulice Bohumínská

Podrobnější informace o změnách naleznete na https://bit.ly/ZmenaTrasDPO