9. Žádosti o informace

9. Žádosti o informace
Místa kde lze podat žádost o informaci:
Způsob podání žádosti:
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (není podmínkou podání žádosti o informaci)
  • Formulář ve formátu WORD
Žádost o informaci ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), v platném znění
  • Formulář ve formátu WORD
  • Formulář ve formátu PDF