Dotazníková šetření

23/11 2020

Městský obvod Slezská Ostrava se v loňském roce zapojil do projektu Místní Agenda 21, v rámci kterého budeme postupně provádět dotazníková šetření tak, abychom zapojili do rozhodování o vývoji obvodu co největší podíl našich občanů. Tyto dotazníky zde budeme postupně zveřejňovat. Podněty z dotazníků pomohou nejen vedení obvodu, ale i architektům, kteří na základě výsledků šetření budou moci do svých projektů tyto požadavky zahrnout.