Soutěž

TÝDEN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Napříč Evropou se každoročně od 30. května do 5. června konají tisíce různých akcí k příležitosti Týdne udržitelného rozvoje (https://www.tydenudrzitelnosti.cz/). Ten si lidé spojují zejména s ekologickou problematikou, ale ve skutečnosti má mnohem širší záběr – stojí na třech pilířích: environmentálním, ekonomickém a sociálním. Ty se dále dělí na 17 Cílů udržitelného rozvoje, tzv. Sustainable Development Goals.

Městský obvod Slezská Ostrava se rozhodla připojit k této iniciativě a uspořádat soutěž pro studenty se zaměřením na Cíle udržitelného rozvoje!

Natočte krátké video, maximálně však 5 minut, na jedno ze dvou témat uvedených níže, nahrajte na Youtube a url odkaz zašlete do 13. května. 2020 na e-mailovou adresu:

Vybraná videa budou zveřejněna na Facebookovém profilu městského obvodu a dalších komunikačních kanálech, včetně jmen autorů. Ti za svou práci obdrží ocenění a hodnotné ceny z rukou starosty Richarda Vereše. Vybraná videa budou poslána do celostátního kola soutěže zaštítěné Ministerstvem životního prostředí a mohou soutěžit o další ceny!

Téma A (CÍL UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 11 - Udržitelná města a obce)

Zamyslete se, co dobrého přinesla COVID krize do výuky a školství. Navrhněte, jak by se tyto poznatky měly využít po ukončení karantény – co zachovat, proč, jak to případně ještě vylepšit.?

Světová pandemie COVID přinesla spoustu negativ – od ekonomických dopadů po ztráty na životech. Na druhou stranu ale přináší i spoustu příležitostí. Např. digitalizace výuky, která nyní probíhá, má v podstatě podobu technologické revoluce. Učitelé, školy i žáci byli hozeni do vody, přesto dokázali vyvinout nástroje a postupy, které nejsou jen nouzovým řešením, ale mají potenciál posunout kupředu celý obor školství. Byla by škoda toho nevyužít a vrátit vše do starých kolejí.

Téma B (CÍL UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 12 - Odpovědná výroba a spotřeba)

Zkuste se zamyslet na těmito otázkami:

  • Proč je podle vás rozumné nakupování a využívání zdrojů důležité?
  • Setkáváte se s plýtváním věcí ve svém okolí? Jak se snažíte omezit plýtvání věcmi, jídlem, hračkami, či oblečením ve škole a doma?
  • Víte, jak například třídění odpadu pomáhá omezit plýtvání surovinami?
  • Máte nápady, co by vaše rodina nebo kamarádi mohli udělat pro to, aby se věcmi tolik neplýtvalo?

Jaká jsou pravidla?

  • soutěžit mohou týmy 2 až 8 lidí
  • nahrání videa na Youtube a zaslání url odkazu na dvelcovsky@slezska.cz
  • termín odevzdání do 13. května 2020
  • vyhodnocení do 20. května 2020

Pro koho je soutěž určena?

1. kategorie - žáci druhého stupně základních škol a prvního stupně gymnázií

2. kategorie - studenti středních škol a druhého stupně gymnázií

Přejeme mnoho úspěchů!

logo_Slezská_320x106

ma21logo evropsky tyden logo