Dokončili jsme rekonstrukci na ústředním hřbitově

2/9 2020

V dubnu byla zahájena rekonstrukce správní budovy hřbitova a oprava přístupového schodiště a chodníkové rampy, která vede ke krematoriu.

Dokončili jsme rekonstrukci na ústředním hřbitově

 „Správní budova prošla zásadní rekonstrukcí, součástí nového vstupu je vyvolávací systém, vznikly dvě nové oddělené kanceláře, které vytvoří pro klienty mnohem důstojnější a komfortnější prostředí k vyřizování jejich záležitostí, v budově je také klimatizace,“ uvedl starosta Richard Vereš. Nově byl vybudován také bezbariérový přístup. Zrekonstruováno bylo původní nevyhovující schodiště vedoucí ke krematoriu, které se následkem působení spodních vod postupně propadalo. Součástí bylo také přeložení veřejného osvětlení, které bylo ve špatném technickém stavu. Celkové náklady na tyto rekonstrukce činily zhruba 10,5 mil. Kč. Zásadní rekonstrukci na ústředním hřbitově podpořilo město Ostrava částkou 8 mil. Kč, zbytek uhradil obvod ze svého rozpočtu.

 

FOTOGALERIE

„V dalších letech chceme s investováním do ústředního hřbitova pokračovat. Připraveny jsou již projekty na vybudování nových kolumbárií, modernizaci technického zázemí hřbitovní správy nebo rekonstrukci centrálního stanoviště kontejnerů, do kterého je svážen odpad z celého hřbitova,“ doplnil starosta.