Provedli jsme další kontrolu v bytech na ulici Technická

30/9 2019

V pátek 27. září jsme opět provedli kontrolu nájemních bytů na ulici Technické v Hrušově. Prohlídka bytů se uskutečnila v bytech společnosti RESIDOMO, za účasti zástupců této společnosti, za asistence Městské policie Ostrava. V 56 bytech jsme opět řešili především to, zda se v bytech nezdržují osoby, které zde nejsou hlášené.

Provedli jsme další kontrolu v bytech na ulici Technická

„Tentokrát jsme ke kontrole přizvali i zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a zaměřili jsme se na to, zda jsou děti ve škole a pokud nebyly, tak zda jsou řádně omluvené. Ve spolupráci se školami budeme následně monitorovat, zda řádně plní školní docházku. Oproti předchozí kontrole lze konstatovat, že poklesl počet nenahlášených osob a pouze menší počet školou povinných dětí nebyl ve škole. Celkově se zlepšil i stav domů, společných prostor a okolního veřejného prostranství. V kontrolách bytů chceme i nadále pokračovat, a to nejen v domech společnosti RESIDOMO. Ve spolupráci s Městskou policií Ostrava a Policií ČR se chceme zaměřit také na nájemní byty městského obvodu, které se nacházejí v rizikových lokalitách. Průběžně se snažíme zvyšovat přítomnost strážníků a také pracovat na prevenci, aby se bezpečnostní situace na území městského obvodu zlepšila,“ uvedl starosta obvodu Richard Vereš.

foto

foto1