PARKOVACÍ KARTY PRO SÍDLIŠTĚ KAMENEC A LOKALITU FRANTIŠKOV

Městský obvod Slezská Ostrava dlouhodobě trápí problematika parkování v lokalitách, které jsou v blízkosti centra Ostravy.

„Na Slezské dosud neplatila žádné zásadnější regulace parkování, proto jsme nechali zpracovat podklady, které zřídí od začátku příštího roku ve dvou lokalitách rezidentní parkování. Vyhrazena budou stání pro rezidenty na sídlišti Kamenec a v lokalitě Františkov, a to ve všední dny od 7 do 19 hodin. Zachována však zde zůstane i podstatná část nezpoplatněného parkování pro veřejnost, časově omezená stání nebo stání za úhradu v parkovacím automatu,“ uvedl starosta Richard Vereš.

1. Sídliště Kamenec

 Celkem 334 parkovacích míst, z toho 235 pro držitele parkovací karty „R“ a „A“.

1)      Velké parkoviště „u řeky“ mezi domy č. or. 49, 41, 61, 63, 63a, 65

2)      Parkoviště pod estakádou Bazaly

3)      Parkoviště u Domova pro seniory Kamenec na ul. Na Kamenci, na ul. Bohumínská „u řeky 


 a,b,c

2. Lokalita Františkov

Celkem 248 parkovacích míst, z toho 125 pro držitele parkovací karty „R“ a „A“.

 Vymezena ulicemi Bohumínská - Na Baranovci - Na Františkově - Keltičkova - Vilová -Zámostní - Dobrovolského - U Staré elektrárny.

Konkrétně zahrnuje ulice, nebo části ulic Na Františkově, Keltičkova (úsek Těšínská - Na Baranovci), Zámostní, Vilová, Sazečská, Jeronýmova, Ferdinanda Koláre, Sapíkova, U Staré elektrárny a náměstí J. Gagarina.

Františkov

REZIDENTNÍ A ABONENTNÍ KARTA

KARTA „R“

Pro rezidenty. Muže si opatřit pro své vozidlo fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti.

Roční poplatek za vydání rezidentní karty:

 • 360 Kč pro první vozidlo
 • 3996 Kč pro druhé vozidlo
 • 12 000 Kč pro každé další vozidlo stejného žadatele
(Ceny jsou stanové RMOb Slezská Ostrava pro rok 2021).

Parkovací karta se vystavuje pouze pro vlastníka vozidla, který se prokáže dokladem o místě trvalého pobytu a dokladem o právním vztahu k vozidlu.

KARTA „A“

Pro abonenty. Muže si pořídit pro své vozidlo fyzická osoba, která je ve vymezených oblastech vlastníkem nemovitosti a dále podnikající fyzická či právnická osoba provozující vozidlo za účelem podnikání, která má ve vymezené oblasti sídlo nebo provozovnu.

Roční poplatek za vydání abonentní karty:

 • 720 Kč pro první vozidlo vlastníka nemovitosti, který v oblasti nemá trvalý pobyt
 • 6 000 Kč pro první vozidlo podnikající osoby
 • 12 000 Kč každé další vozidlo abonenta
(Ceny jsou stanové RMOb Slezská Ostrava pro rok 2021).

 Jak si parkovací kartu vyřídit:

1. Osobně v budově úřadu na ul. Nám J. Gagarina

Odbor dopravy a životního prostředí

Pondělí: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00

Středa:  8:00 – 11:30 12:30 –  17:00

Kontaktní osoby:

 • Ivona Buroňová tel. č. 599 410 053 e-mail: iburonova@slezska.cz
 • Soňa Deniševská tel. č. 599 410 432 e-mail: sdenisevska@slezska.cz

Doklady nutné pro vyřízení parkovací karty naleznete ZDE

2. Online – pouze pro rezidenty

Online sjednání parkovací karty lze snadno provést v šesti krocích:

1. (4)

 1. Rezidentní parkovací kartu „R“ je možné zažádat prostřednictvím online formuláře.
 2. Po odeslání formuláře bude občan vyzván k online úhradě poplatku za parkovací kartu.
 3. O stavu žádosti bude občan informován prostřednictvím e-mailu.
 4. Parkovací karty budou připraveny k vyzvednutí na recepci úřadu na nám. J. Gagarina č. 4
 5. Při vyzvednutí karty je nutné doložit průkaz totožnosti, technický průkaz vozidla, případně další specifické dokumenty, které budou zmíněny v e-mailu (leasingová smlouva, úvěrová smlouva, doklad od zaměstnavatele).

Formulář pro online vyřízení - pouze rezidenti

Ostatní informace k rezidentnímu parkování naleznete v sekci ŽIVOTNÍ SITUACE