Komise povodňová

Složení komise:

předseda:

veres

Richard Vereš                                                                                       

zástupce předsedy:

lycka

Vladimír Lyčka

členové:

 

Mgr. Gustav Kuchař
MUDr. Hana Heráková
JUDr. Pavlína Švubová
Mgr. Zdeněk Matýsek
Ing. Miroslav Bilanič
Bc. Tomasz Samiec
Mgr. Petra Nitková
JUDr. Jana Pastrňáková
Ing. Ondřej Klučka
Ing. Ilona Borošová
Bc. Gabriela Lasevičová
Jiří Till
Ing. Jiřina Gáliková
Ing. Marcel Pažický
npor. Ing. René Berger
Bc. Martin Jajcaj
Ivo Adámek
Karel Staněk
David Poštulka
Michal Gavlas

 Náplň činnosti komise:

  1. organizuje, koordinuje a ukládá opatření dle povodňového plánu,
  2. spolupracuje s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností,
  3. organizuje zabezpečovací a záchranné akce v případě povodňové aktivity,
  4. spolupracuje se správci vodních toků (sleduje výskyt naplavenin) a se složkami integrovaného záchranného systému.

  Organizačně technické a administrativní zajištění:

  Tajemník komise:

  • Bc. Radek Nitka, referent agendy investiční výstavby a pro zajištění ochrany obyvatelstva a krizové řízení