CHOVATELÉ PTACTVA POZOR!

5/5 2023

Přečtěte si mimořádná opatření za účelem zamezení šíření ptačí chřipky!

CHOVATELÉ PTACTVA POZOR!

Vzhledem k nedávnému výskytu nakažlivé ptačí chřipky u drůbeže na Rychvaldsku upozorňujeme chovatele ptactva, aby věnovali svým chovům zvýšenou pozornost a případná podezření na výskyt nákazy hlásili Státní veterinární správě. Mohou tak předejít škodám z případného většího rozšíření infekční choroby.

Povinností všech chovatelů nacházejících se na území ochranného pásma a pásma dozoru je vyplnit SČÍTACÍ LIST a zaslat jej na email !

Více informací pro chovatele naleznete v NAŘÍZENÍ. Pro případné dotazy ohledně nařízení či formuláře kontaktujte:

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava - odbor dopravy a životního prostředí
Ing. David Bořuta
referent agendy životního prostředí