Chovatelé ptactva pozor!

4/1 2023

Přečtěte si mimořádná opatření za účelem zamezení šíření ptačí chřipky!

Chovatelé ptactva pozor!

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydala mimořádná veterinární opatření za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka), která byla potvrzena v k.ú. Bartovice.

Ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky se v Ostravě objevilo na konci prosince, až nyní ale byla nákaza potvrzena. V souladu s platnou legislativou byl vymezena ochranná pásma a v nich vydána mimořádná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy.

Povinností všech chovatelů nacházejících se na území ochranného pásma a pásma dozoru je vyplnit SČÍTACÍ LIST a zaslat jej na email !

Více informací pro chovatele naleznete v NAŘÍZENÍ. Pro případné dotazy ohledně nařízení či formuláře kontaktujte:

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava - odbor dopravy a životního prostředí
Ing. David Bořuta
referent agendy životního prostředí