HLEDÁME ČLENY DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

7/5 2024

Do našich okrskových volebních komisí stále hledáme členy pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 7.6.-8.6.2024. 

HLEDÁME ČLENY DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, a:

  • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva
  • který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Zájemci o členství se mohou obrátit na email: volby@slezska.cz nebo na tel.: +420 599 410 419

Kontaktní osoba: Jaroslava Vašíčková