Hledáme členy do okrskových volebních komisí

13/9 2022

Do našich okrskových volebních komisí stále hledáme členy pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 23.9.-24.9.2022 a v případě II. kola voleb do Senátu ve dnech 30.9.-1.10.2022.

Hledáme členy do okrskových volebních komisí

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, a:

  • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a
  • který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena, nebo který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.

Zájemci o členství se mohou obrátit na tel.: +420 599 410 419