Informace k poplatku za komunální odpad v roce 2023

9/2 2023

V letošním roce je výše poplatku za komunální odpad stejná, tedy 498 Kč za poplatníka. Splatnost poplatku je k 30.6.2023. Veškeré podrobnosti k poplatku a platbě naleznete níže.

Informace k poplatku za komunální odpad v roce 2023

Variabilní symbol a informace pro provedení platby naleznete na webu Magistrátu města Ostrava.

Měsíc před splatností poplatku obdržíte zprávu s údaji pro platbu jako obvykle. Poplatníci, kteří hradí poplatek přes SIPO, budou mít částku navedenou v červnovém dokladu SIPO.

Od roku 2022 jsou poplatníky nejen fyzické, ale i právnické osoby, které mají ve vlastnictví nemovitost (byt, rodinný dům, stavbu pro rodinnou rekreaci) podléhající zpoplatnění, tzn. v nemovitosti není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Všichni vlastníci zpoplatněných nemovitostí mají ohlašovací povinnost.

Další informace a formuláře naleznete:
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financi-a-rozpoctu/oddeleni-dani-a-cen/zivotni-situace/poplatek-za-komunalni-odpad