INFORMACE O POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

6/6 2024

Městský obvod Slezská Ostrava informuje o níže uvedené akci a vymezení doby nočního klidu:

INFORMACE O POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

V souladu s čl. 2 odst. 5 obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 o nočním klidu (dále jen „OZV“), ve znění OZV
č. 5/2023 a OZV č. 2/2024, zveřejňuje Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor vnitřních věcí a správních
činností údaje dle čl. 2 odst. 3 písm. b) OZV, neboť dotčeným městským obvodům se zkracuje doba nočního
klidu z důvodu konání akce Colours of Ostrava, která se uskuteční v Dolní oblasti Vítkovic v období od
17.7.2024 do 21.7.2024. Doba nočního klidu v dotčených městských obvodech Vítkovice, Moravská Ostrava
a Přívoz (část obvodu vymezená hranicí obvodu a ulicemi Výstavní, 28. října a Na Karolíně) a Slezská
Ostrava k.ú. Slezská Ostrava), se vymezuje následovně:


Počátek a ukončení akce:
17.7.2024 ve 12:00 hodin 18.7.2024 ve 00:00 hodiny
18.7.2024 v 11:00 hodin 19.7.2024 ve 00:00 hodiny
19.7.2024 v 11:00 hodin 20.7.2024 ve 02:00 hodiny
20.7.2024 v 11:00 hodin 21.7.2024 ve 02:00 hodiny

OZNÁMENÍ