Informace pro občany

16/3 2020

S ohledem na situaci týkající se výskytu a šíření nákazy koronaviru COVID-19 v České republice a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR pro území ČR došlo k úpravě úředních hodin a omezení vstupu do budov Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

Informace pro občany

Budova radnice na ul. Těšínská 35 je od pondělí 16. března až do odvolání pro veřejnost zcela uzavřena, a to včetně pracoviště matriky a ohlašovny.

Pro veřejnost bude otevřena v budově úřadu na nám. Jurije Gagarina 4 pouze podatelna. Vstup do budovy bude zajištěn přes recepci. Veškerá podání budou přijímána a vyřizována pouze na podatelně, kde budou občané informováni o způsobu a předpokládaném termínu vyřízení.

Příslušné nezbytně nutné záležitosti občanů bude vyřizovat i pracoviště hřbitovní správy objednávkovým systémem na těchto telefonních číslech 599 410 232, 599 410 233.

Úřední hodiny pracoviště podatelny na úřadu na nám. Jurije Gagarina 4 jsou až do odvolání následující:

Pondělí: 8.00 – 11.00 hod.

Středa: 14.00 – 17.00 hod.

Žádáme tímto veřejnost, aby ve zvýšené míře využívala k vyřizování svých záležitostí především elektronický způsob komunikace.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Gustav Kuchař

tajemník