Informační tabule ve Slezské Ostravě

8/9 2022

Kopec Landek a Koblovský mlýn – to jsou nové informační tabule, které městský obvod Slezská Ostrava nechal před prázdninami nainstalovat.

Informační tabule ve Slezské Ostravě

To, že je Landek proslaven nalezištěm pravěkého sídla lovců mamutů, kteří zde žili před cca 25 tisíci lety a z tohoto období pochází i nález slavné Landecké, nebo také Petřkovické, venuše určitě ví každý Ostravák. Ale věděli jste třeba, že se na Landeku našly předměty kultury lužických popelnicových polí z mladší doby bronzové, a to např. bronzový meč? To všechno, a ještě více, se dozvíte z informační tabule, kterou najdete v blízkosti zastávky MHD Koblov na ulici Výklopné.

O starém koblovském mlýně, založeném dle pověsti v 16. století opavskými jezuity, se tradují různé historky, např., že zde našli za třicetileté války své útočiště Švédi, nebo že zde v 18. století údajně při inspekci tohoto kraje nocovala samotná císařovna Marie Terezie. Informační tabuli „Koblovský mlýn“ najdete za hřbitovem na ulici Hřbitovní v blízkosti, kde starý mlýn skutečně stál.

Velkou zásluhu na vzniku informačních tabulí má paní Miriam Prokešová za jejíž texty a poskytnutí fotografií děkujeme.

Zároveň jsme obnovili informační tabuli, která je věnována kostelu, jenž byl vybudován v 16. století a zasvěcen sv. Jiří. Mecenášem stavby byl údajně Jiří Sedlnický z Choltic, kterému v té době patřilo panství Slezské Ostravy i se Slezskoostravským hradem. O nečekaném nálezu ze začátku 20. století se více dozvíte, když místo navštívíte. Informační tabule je umístěna naproti současného Kostela sv. Josefa, na ulici Klášterní, tedy v místech, kde kostel sv. Jiří i se hřbitovem stál.

Roman Goryczka, místostarosta