Jarní rajonové čištění na Slezské

14/4 2023

V měsících dubnu a květnu bude v sídlištích Muglinov a Kamenec, na ulicích kolem Modrého pavilonu, ul. Kmetské, v oblasti mezi ul. Olešní a ul. Vančurovy a v oblasti mezi ul. Stromovka, Heřmanická a ul. Michálkovická ve Slezské Ostravě probíhat každoroční rajónové čištění vozovek a parkovišť.

Jarní rajonové čištění na Slezské

V souladu se zákonem o pozemních komunikacích bude předmětná oblast označena týden před vlastním čištěním dopravní značkou B 29 „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou, na které bude vyznačen den a hodina, od 6:00 do 18:00 hod.

Aby akce proběhla bez problémů, je nutno Vaší spolupráce. Z tohoto důvodu Vás žádáme o respektování zákazu stání v daném časovém období.

Vážení občané, v předmětném období Vás prosíme o sledování průběhů čištění vozovek na jednotlivých ulicích a přeparkování vozidel na jiná místa, pomůžete takto ke zlepšení životního prostředí ve Vaší oblasti.

OBLAST KAMENEC

17.4.2023
- Parkoviště a příjezdové komunikace u domů č. 1387/73, 1056/71, 1139/67, 1486/5, 1360/1, 1361/2, 1362/3, 1363/4

19.4.2023
- Parkoviště a příjezdové komunikace u domů č. 788/61, 789/63, 1814/65, 446/59, 445/57, 444/55, 443/53, 442/51, 441/49

21.4.2023
- Parkoviště a příjezdové komunikace u domů č. 448/60, 449/58, 440/48, 439/46, 438/44, 437/42, 436/40, 441/50

OBLAST MUGLINOV

24.4.2023
- část ul. Švédská (od ul. Okrajní po ul. Křížkovského)
- parkoviště na ul. Švédská u domů č. 645/25, 652/27, 664/29, 666/31, 668/33
- ul. Vedlejší
- část ul. Skalacká (mezi ul. Vdovská a ul. Švédská)

26.4.2023
- ul. Vdovská (od ul. Okrajní po ul. Lepařova)
- parkoviště na ul. Vdovská u domů č. 641/18, 643/20, 672/22, 679/24, 685/26, 697/38

28.4.2023
- ul. U Kapličky (celá)
- část ul. Švédská (od ul. Křížkovského až dolů)
- část ul. Křížkovského (mezi ul. Vdovská a ul. Švédská)
- parkoviště u domů č. 749/85, 117/4, 736/42, 737/40, 734/8, 733/6, 732/4, 730/75, 728/73, 729/2

2.5.2023
- ul. Fojtská, včetně parkovišť
- ul. Mojžíškové

OBLAST KMETSKÁ

4.5.2023
- ul. Kmetská
- ul. Na Baranovci (MK III. tř.)
- parkoviště na ul. Na Baranovci u domu č. 1975/30, 1976/32, 1977/34, 1978/36

OBLAST VANČUROVA

9.5.2023
- část ul. Vančurova a ul. Keramická
- ul. V Koutech

11.5.2023
- část ul. Vančurova
- ul. Zemanská, ul. Olešní, ul. Boční

OBLAST NOVÁ OSADA

15.5.2023
- ul. Michálkovická u domů č.o. 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195

17.5.2023
- část ul. Bernerova u domů č.o. 22, 24, 26, 28
- ul. Nová Osada vč. parkovišť u domů č.o. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21

19.5.2023
- část ul. Bernerova u domů č.o. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18
- část ul. Nová Osada vč. parkovacích stání u domů č.o. 1, 3, 5
- ul. Kasární vč. parkovacích stání
- ul. Kepkova

OBLAST OLBRACHTOVA (MODRÝ PAVILON)

22.5.2023
- ul. Jaklovecká (od ul. Michálkovické po ul. Olbrachtova)
- ul. Nejedlého (od ul. Olbrachtova po ul. Jaklovecká)
- ul. M. D. Rettigové (od ul. Olbrachtova po ul. Jaklovecká)
- ul. Mahenova

24.5.2023
- ul. Olbrachtova (od ul. Michálkovická po ul. Jaklovecká)
- ul. Nejedlého (od ul. Olbrachtova po ul. Hladnovská)
- ul. M. D. Rettigové (od ul. Olbrachtova po ul. Hladnovská)
- ul. Mahenova (od ul. Olbrachtova po ul. Hladnovská)
- ul. Chittussiho (od ul. Michálkovická po ul. Mahenova)