Kulturní dům v Heřmanicích v novém kabátě

14/12 2022

V úterý 13. prosince se uskutečnilo slavnostní otevření nově zmodernizovaného Kulturního domu v Heřmanicích. 

Kulturní dům v Heřmanicích v novém kabátě

Slavnostní ceremoniál zahájil starosta Slezské Ostravy Richard Vereš a mezi hosty nechyběla ani náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. Pro veřejnost se uskuteční Dny otevřených dveří kulturního domu 17. a 18. prosince od 12 do 17 hodin.

Začátkem letošního roku byla zahájena modernizace kulturního domu v Heřmanicích. Vše začalo bouracími pracemi v suterénu, provedeno bylo kompletní oklepání vnitřních omítek zdiva, zednické opravy stěn a injektáž zdiva proti zemní vlhkosti.

V rámci stavebních úprav byl celý objekt zateplen, došlo k výměně oken, opravám sociálního zařízení a vybudování nových vnitřních rozvodů. Zajištěny byly nové rozvody elektřiny, vzduchotechnika, plynová i kanalizační přípojka. Nová je taky otopná soustava a vytápění je řešeno dvěma kondenzačními kotly. Do objektu je nově zadním vchodem zajištěn i bezbariérový přístup. Opraveny jsou sklepy domu a taky půda. Zcela nová je střecha objektu.

Zásadními úpravami prošel velký sál kulturního domu i technické zázemí stejně jako prostory pro účinkující. „Kulturní dům byl ve velmi špatném stavu, jeho rekonstrukce byla již nutná. Opravit tento kulturní stánek si přálo mnoho místních občanů, a proto jsem rád, že se vše povedlo. Heřmaničtí si zaslouží důstojné prostředí pro své kulturní a společenské akce,“ uvedl starosta Richard Vereš.

Kompletně nová je fasáda kulturního domu, obnoveny na ní byly i původní motivy maleb z 50. let. V opravených prostorách kulturního domu opět sídlí i pobočka Knihovny města Ostravy. Náklady na rekonstrukci činily 37 milionů korun, z toho 4 miliony korun se městskému obvodu podařilo získat ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy a 15 milionů korun z rozpočtu města Ostravy.