Na sídlišti Kamenec vznikne 225 parkovacích míst bez zásahů do zeleně

23/7 2020

Druhé největší sídliště Slezské Ostravy, ve kterém žije přes tisíc obyvatel, postupně prochází obměnou. V roce 2018 byly provedeny opravy některých chodníků, v loňském roce bylo podél rušné silnice na Bohumínské ulici osazeno nové zábradlí a květinové záhony. Kompletní regenerace sídliště Kamenec, která je plánována ve třech etapách za celkové náklady téměř 50 miliónů korun, bude zahájena v září. Navíc bude v okolí postupně vybudováno se zcela minimálním zásahem do zeleně 225 parkovacích míst.

Na sídlišti Kamenec vznikne 225 parkovacích míst bez zásahů do zeleně

„V rámci letošní etapy dojde k úpravě zhruba poloviny sídliště, které se nachází od řeky Ostravice po ulici Bohumínskou. Provedena bude oprava parkovacích míst, vysazena zeleň a osazen nový městský mobiliář. Nově budované chodníky budou dostatečně osvětlené,“ uvedl starosta Richard Vereš.

 

Následovat měla etapa, která by v obdobném duchu zajistila úpravy směrem k Domovu pro seniory Kamenec, ta však bude provedena jako poslední. „Při jednání s projektantem na konci května jsme se rozhodli, že v dalším období zajistíme regeneraci na opačné straně ulice Bohumínské směrem k estakádě Bazaly. Důvodem je vyřešení parkování pod estakádou, kde nově vzniknou parkovací místa pro rezidenty sídliště Kamenec,“ informoval o plánovaných změnách starosta. Cena rezidenční karty bude činit 360 Kč za rok.

 

Pod estakádou Bazaly postupně vznikne 225 parkovacích stání. Instalováno již zde bylo veřejné osvětlení, dále bude položen nový asfaltový povrch, osazeny obrubníky a dopravní značení. Parkoviště plánujeme zajistit bezpečnostními kamerami. „Již letos pod severní části estakády Bazaly vybudujeme 96 parkovacích míst, v dalších dvou letech pak ve spolupráci s městem Ostrava využijeme centrální část a dobudujeme zpevněné plochy pod jižní částí, kdy po jejím propojením s ulicí Bohumínskou vznikne dalších 129 parkovacích míst, doplnil starosta Vereš