Nezapomeňte i letos zaplatit poplatek za svého pejska!

14/3 2023

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatku částku 1 000,- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách (se splatností vždy do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku).

Nezapomeňte i letos zaplatit poplatek za svého pejska!

Od minulého roku lze platbu poplatku ze psů provádět těmito způsoby:

  • Na pokladně Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava na náměstí J. Gagarina – hotově nebo platební kartou.
  • Bankovním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s.: číslo účtu 19-1649322359/0800, var. symbol je číslo poplatníka pro poplatek ze psů, specifický symbol 1341. Doporučujeme nastavit si trvalý příkaz ze svého účtu s roční frekvencí.
Výše poplatku je určena vyhláškou města Ostravy následovně:
  • 120,- Kč ročně za psa chovaného v rodinném domě,
  • 1.500,- Kč ročně za psa chovaného v bytovém domě,
  • 1.500,- Kč ročně za psa, který je využíván pro podnikání,
  • 200,- Kč ročně za psa, jehož držitelem je poživatel důchodu,
  • za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje poplatek o 50 %.