Norský velvyslanec v Komunitním centru Liščina

23/11 2022

Norský velvyslanec v ČR, Victor Conrad Rønneberg, navštívil 22. listopadu prostory hrušovského Komunitního centra Liščina, provozovaného organizací Vzájemné soužití. Konala se zde debata o využití Norských fondů, které se zúčastnili zástupci městského obvodu, města, neziskových organizací i slezskoostravských základních a mateřských škol.

Norský velvyslanec v Komunitním centru Liščina

Od roku 1997 využily služeb centra Liščina tisíce lidí. Pomoc zde našly při hledání uplatnění na trhu práce a stovky dětí v oblasti vzdělávání. „Na setkání jsme pana velvyslance seznámili s činností Vzájemného soužití a představili jsme mu čtyři projekty financované z fondů EHP a Norska,“ uvedl Kumar Vishawanathan za Vzájemné soužití. Norské fondy pomáhají například při podpoře inkluzivního vzdělávání romských dětí od předškolního věku a žáků ve spolupráci s rodiči. Neziskové organizace se s pomocí Norských fondů také zabývají návratem dětí z ústavní výchovy zpět do rodin a podporou ohrožených rodin.

 

Místostarosta Slezské Ostravy Roman Goryczka připomněl, že díky těmto finančním prostředkům mohou organizace, jako je Vzájemné soužití, financovat ve školách školní asistenty i asistenty sociální inkluze. „Chci vyzdvihnout a podtrhnout spolupráci našich slezskoostravských mateřských a základních škol s obecně prospěšnou společností Vzájemné soužití. Vzhledem k lokalitám, ve kterých některé naše školy působí, je její role velmi důležitá,“ konstatoval místostarosta Goryczka.

 

Starosta Slezské Ostravy Richard Vereš upozornil, že Norské fondy jsou využívány i na řadu investičních projektů. Slezské Ostravě se podařilo z fondů úspěšně čerpat necelých 12 milionů korun, které byly v letošním roce využity k vybudování nového náměstíčka před kostelem sv. Marka v Heřmanicích. „Za co ale musím panu velvyslanci opravdu poděkovat, je skutečnost, že je spousta velvyslanců, která se potkává s námi politiky. Ale je jen velmi málo velvyslanců, kteří se setkávají s lidmi přímo z komunit, kde pracují na konkrétních projektech,“ ocenil velvyslancovu návštěvu Hrušova Richard Vereš.

 

Victor Conrad Rønneberg řekl, že je množstvím aktivit, které se díky Norským fondům daří ve Slezské Ostravě uskutečňovat, příjemně překvapen.  „My v Norsku věříme, že společnost je tak silná, jak se chová k nejslabším jednotlivcům. Navíc na zařazení každého jednotlivce do společnosti profituje celá společnost,“ dodal. „Jsem rád, že můžeme z Norských fondů takovou spoustu činností financovat. Udělám, co budu moci, aby tato činnost byla nadále podporována,“ přislíbil na závěr Victor Conrad Rønneberg.

foto

foto1