Opravujeme chodníky a vozovky. Tento rok za minimálně 25 miliónu.

15/5 2020

Městský obvod Slezská Ostrava má ve své správě zhruba 100 kilometrů vozovek a stejnou délku chodníků. „Na jejich opravy každoročně vyčleňujeme nemalé finanční prostředky z rozpočtu městského obvodu a zároveň žádáme o finanční podporu ze strany města. Například v letošním roce se z rozpočtu obvodu jedná zatím o částku ve výši zhruba 25 mil. Kč. Počítáme přitom, že se v průběhu roku z provozních úspor částka na opravy ještě navýší,“ uvedl starosta Richard Vereš.

Opravujeme chodníky a vozovky. Tento rok za minimálně 25 miliónu.

„Mírná a krátká zima nám dovolila letos zahájit opravy chodníků a vozovek ještě v zimním období. Bohužel po vyhlášení nouzového stavu se stavební práce zpomalily nebo se úplně musely zastavit. Přesto se nám již podařilo provést opravu chodníku na ulici Hladnovské podél domů č. 73 a 75, jednalo se o napojení na regeneraci sídliště Muglinov,“ doplnila místostarosta Hana Heráková. Na ulici Nejedlého jsme opravili chodník podél domů č. 2 – 6. Dále jsme opravili chodník na ulici Červenkova a nebo ulici Frýdecká u zastávky Králičí. Na ulici Stromovka se chodník právě dokončuje.

 

V současné době je již kompletně opravena vozovka ulice Fojtská a také jsme provedli opravu větších výtluků na ulicích Na Druhém, Olbrachtova a Sapíkova. V nejbližší době budou zahájeny některé další akce, konkrétně oprava chodníku Na Liščině (úsek ulice Na Vyhlídce – ul. Poslední), oprava vozovky na spojce mezi ulicemi Zámostní a Keltičkovou, oprava komunikace na ulici Volná v úseku mezi ulicemi Sodná a V Korunce. Před zahájením je také kompletní rekonstrukce ulice Švédské v úseku mezi ulicemi Mojžíškové a Okrajní, kde vznikne i nový chodník.

 

Komplexní opravy chodníků se pak letos dočká i část sídliště Kamenec mezi ulicí Bohumínskou a řekou Ostravicí, kde bude zahájena investiční akce Regenerace sídliště Kamenec. V rámci tohoto projektu za téměř 15 milionů korun dojde k opravě chodníků, komunikací, ale také revitalizaci zeleně a celkové proměně veřejného prostoru.

 

Po loňských zkušenostech a zájmu o bikesharing jsme vytvořili rovněž nové plochy pro umístění stojanů na sdílená kola. Celkem jich už máme v obvodu 26. Dále jsme provedli opravu čekáren MHD, např. na ulicích Rudná, Betonářská, Michálkovická, Holvekova a U Dvora.

 

FOTOGALERIE