Opravy volných bytů

9/5 2021

Městský obvod Slezská Ostrava má ve své správě 1 170 bytů. Kromě komplexních modernizací celých domů, postupně opravujeme volné byty a zajišťujeme běžné opravy. 

Opravy volných bytů

"Během jara jsme dokončili větší opravy tří volných bytů na ulici Koněvova, ve kterých byla provedena elektroinstalace, nainstalovány byly nové kuchyňské linky, koupelny, plynové topení, položeny nové podlahy a zajištěno bylo jejich vymalování. V DPS Hladnovská v Muglinově jsme provedli opravy čtyř volných bytů za více než jeden milion korun. I v těchto bytech došlo k výměně kuchyňských linek, koupelen, podlah a dveří. Během května jsme zahájili obdobné opravy v pěti bytech na ulici Dědičná 10 a v třech bytech na ulici Dědičná 6," uvedl místostarosta Vladimír Lyčka. Dále byly zahájeny modernizace několika bytů v domech na ulicích Holečkova, Michálkovická a Zapletalova. V  těchto bytech došlo ke zrušení lokálních plynových topidel a  zřízení etážového vytápění s plynovým kotlem, nainstalování nových kuchyňských linek, koupelen, provedeny byly nové výmalby, vyměněny dveře. Pokračovat budeme po výběru stavební firmy s  dalšími opravami čtyř bytů v DPS Hladnovská. V průběhu roku budeme mít k dispozici další volné byty po skončení nájmů. I tyto byty budeme v návaznosti na jejich technický stav postupně opravovat a případně modernizovat.