Převzali jsme titul Obec přátelská seniorům

24/6 2020

V úterý 23. června se uskutečnil slavnostní ceremoniál s udělováním cen v rámci soutěže Obec přátelská seniorům, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Slezská Ostrava zvítězila v kategorii obcí od deseti tisíc do padesáti tisíc obyvatel. V Praze cenu převzali starosta Richard Vereš, místostarostka Dagmar Macháčková a zaměstnanci odboru sociálního. Slezská Ostrava tak získala i dotaci ve výši 1,5 milionů korun na realizaci dalších aktivit na podporu lepšího života seniorů.

Převzali jsme titul Obec přátelská seniorům

„První místo v soutěži nám potvrzuje, že odvádíme dobrou práci ve vztahu k našim seniorům a je motivací k dalšímu pokračování. Ministerstvo ocenilo aktivity, kterou dlouhodobě děláme pro zlepšení života našich seniorů. Snažíme se vytvářet podmínky pro posílení sociálních kontaktů a začleňovat seniory do společenského života. Pro zajištění bezpečnosti seniorů spolupracujeme s městskou policií při realizaci bezpečnostních řetízků a panoramatických kukátek v domácnostech a při realizaci preventivních programů,“ informoval starosta Richard Vereš.

 

V městském obvodu Slezská Ostrava žije zhruba 3850 seniorů nad 65 let, což je 18,7 % z celkového počtu našich obyvatel. Proto obvod klade důraz na proseniorské aktivity, a to jak v oblasti zajištění potřebných sociálních služeb (domy s pečovatelskou službou, komunitní domy pro seniory), tak i v oblasti nabídky volnočasových aktivit.

„Z aktivit, které zajišťuje městský obvod se jedná například o senior taxi, kdy v loňském roce tuto službu využívalo 432 seniorů, setkání s jubilanty na společenském odpoledni se zábavným programem a občerstvením, gratulace jubilantům nad 90 let v jejich domácnostech, ples pro seniory, taneční odpoledne, počítačové kurzy, výtvarné dílny či cvičení. Obvod dále podporuje činnost šesti klubů důchodců a různé další zájmové činnosti. Snažíme se nabízet seniorům aktivity, které jim pomáhají, dle jejich vlastního uvážení, smysluplně trávit volný čas. Dalším viditelným důkazem aktivizace seniorů jsou zájezdy, které pro ně pořádáme. V předchozích letech se tak senioři měli možnost zúčastnit pobytů na Slovensku, v Itálii, Chorvatsku a Bulharsku. Letošní zájezd do Turecka byl z důvodu koronavirové epidemie zrušen, nicméně předpokládáme jeho organizaci v příštím roce. Organizujeme rovněž zájezdy v rámci České republiky, senioři navštívili například Macochu, Čejkovice, Zaječí a letos v září plánujeme návštěvu Prahy. Myslím si, že tudy vede cesta, senioři nesedí doma, ale aktivně žijí, potkávají se a mají společné zážitky,“ dodala místostarostka Dagmar Macháčková.

Mezi cíle našeho obvodu v oblasti zlepšení podmínek života seniorů patří například podpora bezbariérové úpravy vstupů do veškerých objektů, zlepšení stavu chodníků, bytová výstavba pro seniory, zlepšení návaznosti spojů MHD, zapojení seniorů do společenských akcí, zajištění vzdělávacích přednášek se zaměřením na bezpečnost, finanční gramotnost, podpora navýšení kapacity terénní pečovatelské služby a odlehčovací služby, rozvoz obědů nebo rozšíření nabídky cvičebních programů pro seniory. Účelem je zapojení nejen skupiny seniorů již dnes se aktivně podílejících na životě v našem městském obvodě, ale i oslovení a zapojení seniorů, kteří jsou mnohdy i bez rodinných kontaktů a jsou tak více ohroženi sociální exkluzí.

Na 2. místě v naší kategorii se umístil Ostrov z Karlovarského kraje a na 3. místě městská část Praha 22.

 

 

„Aktivity projektu jsou podporovány dotací MPSV v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2020“