Rekonstrukce komunikací a chodníků v oblasti ulic Zámostní, Sazečská a Vilová!

1/3 2023

V minulém týdnu byla zahájena rekonstrukce komunikací a chodníků v oblasti ulic Zámostní, Sazečská a Vilová!

Rekonstrukce komunikací a chodníků v oblasti ulic Zámostní, Sazečská a Vilová!
Z tohoto důvodu probíhá od 23.2 do 2.3. směrem dolů z ulice Michálkovická až ke křižovatce ulic Zámostní/Sazečská kácení dřevin.
Hlavním důvodem kácení dřevin je zasahující kořenová stavba stromů do velkého množství inženýrských sítí. Správci těchto sítí nám z důvodu zachování ochranného pásma nedovolují tyto vzrostlé stromy ponechat. Po dokončení oprav však na tomto místě proběhne výsadba nové zeleně, která bude čítat javory, jírovce, muchovníky a další keře.
Zároveň zde probíhají opravné práce vodovodu společností OVAK - Ostravské vodárny a kanalizace a.s., které budou probíhat až do 20. března.
Předpokládaný termín dokončení oprav komunikací a chodníků je stanoven na 31. listopadu.
Řidiči kteří zde pravidelně projíždíte, dbejte prosím opatrnosti, může zde dojít k častým změnám dopravního značení.