Rozmístění velkokapacitních kontejnerů

14/3 2023

Na přelomu března a dubna budou ve Slezské Ostravě opět rozmístěny velkokapacitní kontejnery. Podrobný  harmonogram naleznete níže.

Rozmístění velkokapacitních kontejnerů

Do přistavených kontejnerů (přistavování probíhá během celého dne) ukládejte jen velkoobjemový odpad z domácností, nepřeplňujte je a neukládejte do nich nebezpečný odpad a elektroodpad., jež lze bezplatně uložit do některého z 12 sběrných dvorů OZO Ostrava s.r.o.

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu v období od 27.3.2023 do 5.4.2023: