Rozmístění velkokapacitních kontejnerů

28/8 2023

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu v období od 20.9.2023 do 5.10.2023. Kompletní harmonogram naleznete níže.

Rozmístění velkokapacitních kontejnerů

Do přistavených kontejnerů (přistavování probíhá během celého dne) ukládejte jen velkoobjemový odpad z domácností, nepřeplňujte je a neukládejte do nich nebezpečný odpad a elektroodpad.