Slezská Ostrava získala Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost

3/9 2021

První místo v soutěži o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost v kategorii obcí s rozšířenou působností získal městský obvod Slezská Ostrava. Cenu si z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka převzal během slavnostního večera ve čtvrtek 2. září starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.

Slezská Ostrava získala Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost

Tuto cenu každoročně vyhlašuje spolu s hejtmanem Moravskoslezského kraje Rada kvality ČR. Cílem soutěže je ocenit firmy, organizace veřejného sektoru a obce, které jsou aktivní v Moravskoslezském kraji na poli společenské odpovědnosti. Letos se uskutečnil již 12. ročník této soutěže.

 

„V loňském roce jsme se ve stejné soutěži umístili na 2. místě. Je hezké, že jsme se za rok posunuli ještě kupředu. Ocenění si velmi vážím a vnímám jej jako vyznamenání a poděkování vedení obvodu i všem zaměstnancům úřadu, kteří svou práci vykonávají zodpovědně. Často dělají pro občany a obvod víc, než jim ukládá legislativa. Letošní ocenění je pro nás motivací do budoucna, abychom se společenské odpovědnosti nezříkali,“ uvedl starosta Richard Vereš.

 

Slezská Ostrava byla oceněna za to, že do rozhodování o podobě projektů zapojuje širokou veřejnost, pořádá veřejná setkání s občany, chová se zodpovědně vůči životnímu prostředí a odpadovému hospodářství, je aktivní v péči o seniory a postupuje nanejvýš transparentně při zadávání veřejných zakázek. Více než rok Slezská Ostrava používá novou komunikační platformu Mobilní rozhlas, která funguje jako obousměrná komunikace s občany.

 

Městský obvod rovněž zavedl z důvodu zefektivnění práce projekt robotické automatizace procesů, kdy virtuální robot z části nahrazuje práci úředníků při opakujících se činnostech, žádosti klientů jsou vyřizovány robotem rychleji a zaměstnanci se tak mohou věnovat důležitější práci s přidanou hodnotou.

 

cena