Slezská Ostrava získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost

2/6 2022

V úterý 31. května se ve Skleněném sále Ministerstva průmyslu a obchodu ČR uskutečnilo slavnostní předávání Národních cen České republiky.

Slezská Ostrava získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost

„Národní ceny se udělují v 80 zemích světa a v České republice patří mezi nejstarší a nejprestižnější ocenění. Staly se nedílnou součástí národní politiky kvality ČR, jejíž účelem je formovat a usměrňovat kvalitu prostředí v různých oblastech života,“ uvedla v úvodu slavnostního ceremoniálu poradkyně ministra průmyslu a obchodu Eva Hanáková.

Ceny v oblasti za společenskou odpovědnost byly uděleny ve třech kategoriích, a to za chytré inovace, kam patří vzdělávání, věda a výzkum, dále pak kategorie byznys, která zahrnuje výrobky a služby v soukromém sektoru a třetí kategorií byl digitální stát, což je oblast pro subjekty veřejného sektoru. Právě v poslední zmiňované kategorii, která zahrnovala organizace státní správy, samosprávy a neziskové organizace, získal první místo Úřad městského obvodu Slezská Ostrava.

„Je těžké hodnotit společenskou odpovědnost obcí, protože podle mě by měly být obce již z principu společensky odpovědné. To zásadní, v čemž jsme před ostatními obcemi napřed, je digitalizace a elektronizace úřadu. Krásně se to projevilo v době pandemie covidu, kdy spousta obcí měla problém s fungováním a zajištěním služeb pro občany. Tím, že máme elektronizovaný úřad, jsme mohli plnohodnotně fungovat a zajišťovat agendy v plné šíři. Ve vztahu k občanům našeho městského obvodu se snažíme zlepšovat komunikaci a zpřístupňovat informace například prostřednictvím elektronické úřední desky. Některé agendy, jako jsou třeba parkovací karty, si mohou lidé vyřídit online. Zavedli jsme také robotickou automatizaci procesů, která nahrazuje monotónní a opakující se činnosti úředníků. Funguje u nás také elektronický oběh dokumentů a účetních dokladů, zajištěna je i digitalizace materiálů do rady a zastupitelstva, která vedle zjednodušení procesů přinesla i značné ekonomické a ekologické úspory. Digitalizace ve veřejné správě má velkou budoucnost a musí být dále rozvíjena. Děkuji kolegům z našeho úřadu, kteří se na tom podílejí,“ uvedl při přebírání ceny starosta Richard Vereš.

Národní ceny České republiky jsou považovány za nejvýznamnější celostátní ocenění udělované organizacím v České republice za uplatňování excelentních systémových přístupů, metod a nástrojů k řešení problematiky kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti.