SPORTOVIŠTĚ U ŠKOL A ŠKOLEK SLOUŽÍ I VEŘEJNOSTI

11/5 2023

Vybraná hřiště v areálech škol, školek, středisek volného času a na dalších veřejných místech jsou opět přístupná veřejnosti. Děti i dospělí si zde mohou zasportovat v bezpečném prostředí. Hřiště jsou udržována správci a některá nabízí i možnost zapůjčení sportovních pomůcek.

SPORTOVIŠTĚ U ŠKOL A ŠKOLEK SLOUŽÍ I VEŘEJNOSTI

Hřiště jsou otevřená v době, kdy mají lidé zpravidla volno, tedy v odpoledních hodinách, o víkendech, svátcích a prázdninách, obvykle od dubna do října. Každé hřiště má svou otevírací dobu i provozní řád, na pořádek a údržbu zde dohlíží správce. Hřiště otevřená v rámci Strategie prevence kriminality města Ostravy jsou označena modrobílými informačními tabulemi s logem projektu Bezpečnější Ostrava. „Své“ hřiště s informacemi o umístění, vybavení a provozní době mohou zájemci nalézt na webu bezpecnejsi.ostrava.cz 

V městském obvodu Slezská Ostrava je osm otevřených hřišť:

  • dětské hřiště Beruška u MŠ Chrustova
  • ZŠ Chrustova
  • ZŠ Škrobálkova
  • ZŠ Pěší
  • ZŠ Bohumínská
  • multifunkční hřiště Muglinov (ul. Železanského)
  • multifunkční hřiště Koblov (ul. Antošovická)
  • hřiště TJ Kunčičky (ul. Polní osada)

Otevřená hřiště podporuje město Ostrava již 14 let, od roku 2009. Jsou nedílnou součástí rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Provoz hřišť je financován v rámci dotačního programu města v oblasti podpory prevence kriminality formou transferů jednotlivým městským obvodům. Částka na provoz letos přesáhne 5,1 milionů korun a je vyšší než vloni. Personál ročně provozu hřišť věnuje více než 49 000 hodin, za což všem správcům patří velké poděkování.