Tři králové navštívili slezskoostravskou radnici

4/1 2023

Vzácná návštěva se dostavila na slezskoostravskou radnici ve středu 4. ledna. Přišli Tři králové s přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku.

Tři králové navštívili slezskoostravskou radnici

Poprosili také o štědrost ve prospěch chudých v rámci tradiční Tříkrálové sbírky. Role jednoho z koledníků se ujal sám ředitel Charity Ostrava Martin Pražák a radnicí se neslo známé „My Tři králové jdeme k vám…“ Tři krále přivítali starosta Richard Vereš, místostarostky Dagmar Macháčková a Ivona Vaňková a také místostarostové Roman Goryczka, Vladimír Lyčka a tajemník úřadu Radim Babinec. Vedení obvodu i zaměstnanci přispěli koledníkům na Tříkrálovou sbírku.

 

Z jejího výtěžku letos budou přímo ve Slezské Ostravě podpořeny projekty rozšíření kapacity Charitativního domu sv. Václava v Ostravě-Heřmanicích a zajištění plynofikace a rekonstrukce kotelny a vybavení chráněných dílen Charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách.

 

Tři králové pak podle starého zvyku ozdobili křídou dveře slezskoostravské radnice zkratkou K † M † B † z latinského Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.

 

Možnost přispět do on-line pokladničky na sbírkový účet pro Charitu Ostrava je možné až do 30. 4. 2023 (více informací na www.ostrava.caritas.cz).  

 

FOTOGALERIE