Úhrada nájmu obecních pozemků

22/3 2023

V souvislosti se zvyšujícími se náklady na poštovné nebude Městský obvod Slezská Ostrava zasílat poštovní poukázky k úhradě nájemného za pozemky pod garáží a za pronájem pozemků. 

Úhrada nájmu obecních pozemků

Nájemné lze uhradit bezhotovostně na účet, který je uveden v nájemní smlouvě nebo na pokladně úřadu (nám. J. Gagarina 4), a to v hotovosti nebo platební kartou.

Nájemné má být uhrazeno do 31. března daného roku. V případě nezaplacení nájemného do data splatnosti se nájemce vystavuje možnému navýšení dlužné částky o příslušenství a náklady spojené s vymáháním pohledávky.

S dotazy se mohou občané obrátit na odbor majetkový: