Upozornění chovatelům psů

7/9 2021

Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje i v letošním roce hromadné očkování psů proti vzteklině. Očkování provede MVDr. Barbora  Jelonková u psů starších šesti měsíců.

Upozornění chovatelům psů

TERMÍNY A MÍSTA OČKOVÁNÍ


UPOZORNĚNÍ

Pes musí být zdráv a řádně odčerven, z bezpečnostních důvodů je nutné, aby předvedení psi byli opatřeni náhubkem a přiváděla je dospělá osoba.

Cena za očkování je stanovena smluvně ve výši 100,-Kč.

Poplatek bude vybrán v místě očkování. V ceně je zahrnut veterinární úkon, cena vakcíny a zdrav. materiálu, potvrzení o očkování a známka.

Za vystavení nového očkovacího průkazu bude účtováno 5,- Kč.

Náhradní termín očkování se nestanoví!

Majitelé psů mají možnost psy dovakcinovat ve kterékoliv veterinární ordinaci.