Velký úklid na Vývozní

12/5 2021

Pomocí bagru naplnili dělníci čištění města odpadem dva velkoobjemové kontejnery na ulici Vývozní v Hrušově v úterý 11. května. Lokalita je dlouhodobě sužována právě zakládáním černých skládek. Generálnímu úklidu ve Vývozní ulici předcházelo koordinační jednání zástupců městského obvodu, Městské policie Ostrava a také společnosti Heimstaden, které část pozemků v problematické části města patří.

Velký úklid na Vývozní

Koordinační jednání proběhlo přímo na inkriminovaném místě, zúčastnění se shodli nejenom na velkém úklidu a likvidaci náletových dřevin, ale také na umístění bezpečnostní kamery. S její pomocí zde budou moci účinněji zasahovat městští strážníci. „Cílem je uvést lokalitu do normálního stavu, zpřehlednit ji a zvýšit v ní tak možnost dohledu nad dodržováním pravidel,“ prohlásil během jednání starosta Slezské Ostravy Richard Vereš. Odpadků bylo v místě takové množství, že musel přijet velký bagr Technických služeb Slezská Ostrava. Spolu s  dělníky čištění města plnil od ranních hodin přistavené kontejnery. Uklízelo se také kolem garáží, které jsou v  dezolátním stavu. Tuto situaci obvod intenzivně řeší s  jejich vlastníky /viz. str. 6/. Obdobný velký úklid za asistence těžké techniky chystá městský obvod v následujících týdnech na ulici Zárubecké v blízkosti Hranečníku, kde je situace s černými skládkami rovněž alarmující.